I BedreUten så er vi opptatt av at det skal være greit, for de som vil det, å føle seg bedre uten alkohol. I ekspertpanelet så tar imot spørsmål som sendes til oss på sosiale medier eller bedreuten@juvente.no og skriver svar etterhvert.

Hvordan det å ikke drikke blir mottatt, varierer veldig fra plass til plass. Noen opplever det som helt uproblematisk, noen syns det veksler, og så er det noen som får veldig sterke reaksjoner. Vi har fått inn et spørsmål om dette fra «Ava» på 17 år:

Når jeg sier at jeg ikke drikker på fest, så er det ofte mange som lager mye oppstyr rundt det. De spør om jeg er syk og ikke KAN drikke, sier «kom igjen da bare ta eeeen øl» eller vil argumentere imot mine grunner til å ikke drikke. Hvorfor bryr folk seg så mye når jeg sier at jeg ikke drikker?

Hei!

Dette er et veldig viktig spørsmål! For de av oss som har valgt å ikke drikke, så er det en mekanisme som kalles alkoholnormen som hjelper oss i å forstå hvorfor folk reagerer som de gjør når man sier at man ikke drikker.

En norm er en uskreven regel i samfunnet, som er med på å regulere oppførselen vår. Ofte så merker man ikke at en norm er der før noen bryter den. Mange normer er gode – for eksempel har vi en norm om at man ikke skal snike i kø eller at man skal behandle andre mennesker pent uansett om de er fattig eller rik. Men vi har også normer som ikke er så gode. Eksempler på dette er kjønnsnormer, som blant annet definerer hvordan det er greit å oppføre seg utifra hvilket kjønn man er biologisk. Et annet eksempel er alkoholnormen. Det å drikke i visse sosiale sammenhenger er rett og slett forventet. Normen påvirker også hvordan det er greit å oppføre seg når man er brisen eller full.

Denne normen er altså en uskreven regel som man ofte ikke legger merke til hvis man selv drikker alkohol. Når man snakker med turister eller innvandrere så skjønner man at de legger merke til dette, siden deres normer er annerledes i deres land. Et eksempel som viser dette på en fin måte kommer fra boken «The social guidebook to Norway» av Julien Bourelle, som med humor har forsøkt å finne ut hvordan man skal forstå nordmenn. Forfatteren nevner dette med alkohol flere ganger. Eksempler kan du se her som handler om at nordmenn lettere kan vise følelser når de er fulle, som også nevnes her  i forhold til julebord, og enda en om hvordan man må ha alkohol innabords på fest for å kunne flørte her.

Grunnen til at noen får mange reaksjoner på å ikke drikke, henger altså sammen med at de bryter med en uskreven regel om at «sånn gjør man det» eller «sånn skal det være» i visse settinger.

Dette var en kort og litt forenklet forklaring på hvorfor noen får sterke reaksjoner på at de ikke drikker. Men det er noe annet vi syns et er viktig å nevne her: Vi i ekspertpanelet opplever at jo lengre vi har «øvd» på å være i situasjoner og bryte normer, jo lettere er det. Man blir vant til at man kan forvente et sett med forskjellige reaksjoner, og så gjør det ikke så mye lenger 🙂 Se også den forrige eskpertpanel-posten Hvordan være edru på fest for inspirasjon!

Categories: Ekspertpanel