Jeg er avholds, og det vil si at jeg ifølge folkehelseinstituttet sin rapport fra 2018 kalt “Alkoholbruk i den voksne befolkningen” er av de i underkant av 10 prosent som velger å ikke drikke alkohol i Norge. Valget om å ikke drikke alkohol noen gang gjorde jeg sært nok i en alder av 12 år, uten å ha noen mer begrunnelse enn “alkohol er ikke for meg” der og da.

 

Det jeg raskt fant ut om dette valget, som statistikken og legger til grunne for, var at dette var et nokså uvanlig valg. Folk startet å stille meg spørsmål om hvorfor jeg ikke ville drikke, sa at meningen min om temaet kom til å endre seg med alderen. Dette er noe jeg ikke opplever at andre unge som har planer om å drikke får mot seg. Jeg og andre som velger å ikke drikke alkohol føler at vi ofte må forsvare oss, vi må alltid ha en god grunn mens de som velger å drikke, kan leve uten spørsmål om hvorfor de velger å drikke. For det å velge å drikke, er også et valg man tar. Dette tror jeg fører til at færre tør å gå imot strømmen, selv om det er noe de heller hadde lyst til.

 

Drikkepress er noe vi alle har hørt om, og kanskje opplevd, en eller annen gang i livet. Drikkepresset er et sosialt press som ikke alltid handler om at en eldre enn deg direkte ber deg om å prøve litt, men også at man ser normene i samfunnet og ikke ønsker å falle utenfor. Jeg var heldig nok til å ikke bry meg om det sosiale presset, hverken om det gjaldt klær eller alkohol, og merket da ikke hvor skadelig drikkepresset virkelig er. Om man drar på en fest så er det forventet at man drikker, og om man velger å ikke drikke vil det si at man enten skal kjøre eller at man er gravid. Selv når verten sier at det ikke skal være noe drikkepress på festen, så blir det automatisk det når flesteparten drikker. Jeg har selv kjent på at det nok hadde vært enklere å dra på fester om jeg drakk alkohol, selv om jeg vet at folk ikke hadde dømt meg om jeg hadde takket nei. Presset er der uavhengig

 

Det ligger og et stygt stigma på oss som ikke drikker, et stigma jeg selv delte for noen år tilbake før jeg møtte andre som var avholds. Jeg fant fort ut da jeg ble med i Juvente, en avholdsorganisasjon for ungdom, at dette slett ikke var sannheten. Selv om jeg trodde at en avholdsorganisasjon kanskje var en samling av ultra konservative og veldig religiøse mennesker, viste det seg at Juvente var en mangfoldig organisasjon fulle av aksepterende og herlige mennesker. Folk er folk, og det å ikke drikke betyr ikke at man faller på den ene eller andre siden ideologisk sett.

 

Nå i dag har jeg funnet flere gode grunner til å ikke drikke for meg personlig. Det ville vært dårlig for min helse, jeg har dårlig selvkontroll og alkoholindustrien er ikke noe jeg ønsker å støtte. Det finnes derimot andre som ikke ser gode grunner til å ikke drikke, og føler da at det kanskje er naturlig at de skal drikke, men tenk da også igjennom “Hvorfor skal jeg drikke”, ikke kun “Hvorfor ikke”. Man bør ikke trenge en god grunn for å ikke drikke, på samme måte som at man ikke bør trenge en god grunn til å ikke røyke. Legg alkoholnormen til side, og la folk gjøre sine egne valg!

Categories: Folk